Konkurs na inicjatywę związaną z kulturą

Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji z siedzibą w Jarosławiu zaprasza do konkursu pn. „Obywatelska kultura w Jarosławiu” w ramach programu Projekt: „Wielki Piknik Rodzinny nad Sanem 2020” – dofinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na przygotowanie inicjatywy związanej z kulturą i jej tradycjami.

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego, posiadających osobowość prawną, które mają pomysły na działania w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, wymagające wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.

O udział w konkursie ubiegać się mogą wyłącznie partnerstwa, złożone z:

  • Lidera Partnerstwa – organizacji silniejszej, rozpoznawalnej lokalnie, ale wymagającej wsparcia, posiadającej niewielkie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, oraz
  • co najmniej 1 Partnera – słabszej organizacji o bardzo ograniczonym potencjale, nieaktywnych. Budżet Partnera za ostatni rok nie powinien przekraczać 40 tys. PLN
  • Preferowane będą inicjatywy angażujące innych lokalnych partnerów: samorząd i/lub przedsiębiorców, mieszkańców, grupy nieformalne.

Termin składania zgłoszeń: 23 grudnia 2020 r.
Okres realizacji inicjatyw: do 31 grudnia 2020 r.
Ilość inicjatyw przewidzianych do dofinansowania w projekcie: 1
Budżet na 1 inicjatywę:
ok. 2200 PLN, w tym 2000 PLN to wartość dofinansowania, a 200 PLN stanowi wkład własny organizacji w postaci wolontariatu (10 godz. x 20 PLN).

Nie przekazujemy kwoty 2000 PLN, lecz opłacamy faktury/rachunki związane z inicjatywą. Korzyści wynikające z przystąpienia do konkursu: bezpłatne doradztwo oraz sfinansowanie inicjatywy związanej z kulturą  i jej tradycjami.

UWAGA! Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 530 776 458, lub 739 411 391.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać do dnia 23.12.2020 r.
 

  • pocztą elektroniczną na adres: klaster.es@op.pl
  • pocztą tradycyjną  (liczy się data wpływu)
  • bądź dostarczyć osobiście do biura projektu: Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji, ul.Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 grudnia br.


Lista zakwalifikowanych inicjatyw zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zbiegiemsanu.pl, a organizacje otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania.


https://www.facebook.com/Fundacja-Regionalny-Klaster-Ekonomii-Spo%C5%82ecznej-i-Innowacji-2028362560807844

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji

ul.Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

mail:  klaster.es@op.pl

tel. 530 776 458

adobe-acrobat-pdf-file-document-512

Regulamin Konkursu


doc-icon

Formularz zgłoszeniowy


doc-icon

Wzór sprawozdania