Rozstrzygnięcie Konkursu na inicjatywę związaną z kulturą – obywatelska kultura w Jarosławiu

Informujemy, iż w ramach konkursu na inicjatywę związaną z kulturą – obywatelska kultura w Jarosławiu – wpłynęło 1 zgłoszenie.
Konkurs jest częścią publicznego zadania: „Wielki Piknik Rodzinny nad Sanem 2020”
realizowanego przez Fundację Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju, a finansowanego przez Gminę Miejską Jarosław na lata 2020. Powołana do oceny komisja postanowiła przyznać 1 dotację dla ocenionego projektu. W skład powołanej komisji weszły osoby, które zajmują się zawodowo i/lub społecznie lokalnymi działaniami, animacją społeczną, kulturą, pracą z  młodzieżą oraz z dorosłymi.


Lp.

Tytuł projektu

Podmiot

Kwota
dofinansowania

Ocena końcowa
(max 20 pkt.)
1
„Świąteczna wędrówka
śladami artystów
jarosławskich”

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział
Powiatowy w Jarosławiu
oś. Jagiellonów 1
37-500 Jarosław

2 000,00 zł

19


Serdecznie gratulujemy Laureatom tegorocznego konkursu!
Z każdą organizacją i grupą, która otrzymała dofinansowanie skontaktuje się telefonicznie koordynator programu. Informację o sposobie podpisania umowy przez grantobiorców
i szkoleniu z realizacji projektu prześlemy w korespondencji mailowej.