Konkurs Polskiej Piosenki Patriotycznej:  „Młodzi dla Niepodległej”

W związku z realizacją przez Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju  projektu: „Zacznij działać! Przyłącz się!”finansowanego ze środków Funduszu  Inicjatyw Obywatelskich, dotyczącego miedzy innymi uczczenia 100 – lecia Polskiej Niepodległości zapraszamy do udziału w Jarosławskim Konkursie Polskiej Piosenki Patriotycznej:  „Młodzi dla Niepodległej”. Konkurs jest adresowany do uczniów Szkół Podstawowych w Jarosławiu. Zwycięzcy …

Inauguracyjne Posiedzenie Regionalnego Klastra Ekonomii Społecznej I Innowacji  

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE REGIONALNEGO KLASTRA EKONOMII SPOŁECZNEJ I INNOWACJI    „Z biegiem Sanu do rozwoju”  11. lutego 2016 r. Porozumienie Partnerstwa Lokalnego zawarte w dniu 10 września 2015 r. za swój podstawowy cel postawiło sobie inicjowanie i wspieranie wspólnych działań jego sygnatariuszy służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu na …